Zostań nauczycielem żeglowania lub instruktorem żeglarstwa PZŻ

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w szkoleniach żeglarskich na:

  • Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
  • Instruktora Żeglarstwa PZŻ

Szkolenia odbędą się w Polańczyku nad Zalewem Solińskim. Szkolenia na Nauczyciela Żeglarstwa w dniach 13-22 marca 2022 r., natomiast szkolenie na Instruktora Żeglarstwa PZŻ w dniach 13-21 marca 2022 r.

Koszt szkoleń to 1800 zł. Do kosztów szkolenia nie uwzględnia noclegów oraz wyżywienia.

Udzielamy pomocy w znalezieniu zakwaterowania. Wszystko uzależnione jest od ilości uczestników. Jedna z naszych propozycji to www.panorama218.pl w cenie 50 zł od nocy.

Zapisów należy dokonać do 20 lutego 2022 r. telefonicznie lub mailowo.

Organizatorem kursów jest Pilski Okręgowy Związek Żeglarski 64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 33,

e-mail: pilskiozz@wp.pl tel: +48 501 737 655.

Akwenem szkoleniowym będzie Zalew Soliński, natomiast ośrodkiem na którym odbędzie się kurs jest EkoMarina Polańczyk, 38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 51

Wszelkie dodatkowe informacje: Łukasza Torma pod nr tel. 881 22 11 20 lu e-mailem: fundacjanafali@gmail.com

Kurs na Nauczyciela Żeglowania PZŻ

Program:  Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do kursu. Egzamin kwalifikacyjny składa się z części praktycznej, obejmującej wybrane manewry na żaglach oraz części teoretycznej, sprawdzającej wiedzę z działów: teoria żeglowania oraz teoria manewrowania jachtem pod żaglami.

Przed szkoleniem, w momencie wpłacenia zadatku za kurs, kandydaci, drogą mailową, otrzymają materiały szkoleniowe, które pomogą rozpocząć przygotowania do szkolenia na stopień NŻ PZŻ.

Szkolenie na Nauczyciela Żeglowania PZŻ dzielę na 3 fazy:

Etap pierwszy to unifikacja manewrów. Nie ma dwóch metodyk nauczania żeglowania – jedne czynności można zwyczajnie wykonywać lepiej, a inne gorzej. Na naszym szkoleniu udowodnimy tę tezę, na każde pytanie „dlaczego?”, dając  precyzyjną odpowiedź.  Klemens Grzegorski, jeden z KWŻ-ów naszych szkoleń mawiał zawsze: Dobry bowiem instruktor to instruktor praktykujący, a dobry żeglarz to taki, który sam dla siebie jest w 80% instruktorem i potrafi odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?”.

Etap pierwszy unifikacji zostanie zakończony doskonaleniem techniki manewrowania. Kandydaci na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ będą manewrować „na centymetry” w ciasnych miejscach.  Znaczną część kursu poświęcimy manewrom złożonym, jak dojście do boi czy dojście do pomostu na żaglach. Poznamy różne techniki podejmowania „człowieka za burtą”, m.in z użyciem dryfu. Dojście do pomostu na biegu wstecznym, manewr kapitana Wasilewskiego, dojście do boi  metodą „3/4 na 3/4„, czy manewr „o la boga!” przestaną być „manewrami zakazanymi„.

Etap drugi szkolenia to przekształcenie manewrów technicznych w manewry dydaktyczne. Będziemy uczyć Was, jak nauczać innych żeglowania. Zajmiemy się metodyką nauczania manewrów na wodzie, jak również technikami prowadzenia wykładu.

Sporo czasu poświęcimy zagadnieniom z  zakresu psychologii i dydaktyki. Podpowiemy jak sterować procesem nauczania u kursanta, jak zoptymalizować poziom motywacji, jak skutecznie tworzyć nawyki ruchowe.

Etap trzeci kursu, który będzie realizowany jednocześnie z etapem pierwszym i drugim, w godzinach porannych, kiedy percepcja kandydatów na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ winna być największa, jak również w każdy dzień bezwietrzny czy deszczowy – to część teoretyczna.

Oprócz standardowego programu szkolenia na stopień NŻ PZŻ, skupimy się przede wszystkim na dwóch gałęziach wiedzy żeglarskiej. Są nimi teoria żeglowania i teoria manewrowania jachtem żaglowym.

Kurs na Instruktora Żeglarstwa PZŻ

Przed szkoleniem, w momencie wpłacenia zadatku za kurs, kandydaci, drogą mailową, otrzymają materiały szkoleniowe, które pomogą rozpocząć przygotowania do szkolenia na stopień IŻ PZŻ.

Szkolenie na stopień „pełnego” Instruktora Żeglarstwa PZŻ  to jeden z najbardziej wymagających, ale też rozwijających kursów, pod warunkiem, że  staż zdobyty uprzednio, realizowany był pod opieką dobrych Kierowników Wyszkolenia Żeglarskiego.

Szkolenie na stopień IŻ PZŻ to systematyzacja zdobytej dotychczas wiedzy:

– Teoria żeglowania na najwyższym poziomie wtajemniczenia

– Wdrożenie nieznanych dotąd elementów pola manewrowego

– Zaawansowane zagadnienia taktyki żeglugi

Na szkoleniu zajmujemy się zagadnieniami unifikacji kadry, zasadami przeprowadzania odpraw instruktorskich, hospitacją zajęć przez KWŻ-ta.

Dużą część szkolenia poświęcamy interpretacji przepisów związanych z różnymi formami organizacji szkoleń i obozów żeglarskich.

Zajmujemy się tematyką odpowiedzialności prawnej instruktora i organizatora szkolenia żeglarskiego. Tworzymy harmonogram kursu żeglarskiego w zależności od jego formuły organizacyjnej. Analizujemy regulaminy zgrupowań, wacht służbowych, obozów stacjonarnych i wędrownych.

Ważna część szkolenia to zagadnienia z dyscyplin psychologii i dydaktyki.

Każdy żeglarz prowadzący jacht, a już zwłaszcza każdy Instruktor Żeglarstwa powinien być dla swojej załogi / wachty dobrym psychologiem. Oznacza to nie tylko umiejętność dowodzenia i przekazywania wiedzy, ale również pewną elastyczność w dostosowaniu form przekazu do osób, z którymi pracujemy. Dobry Instruktor jest dobrym obserwatorem. Potrafi ocenić postęp techniki manewrowania kursanta, ale potrafi też zaobserwować, jakie formy przekazu będą w procesie nauczania danej osoby najlepsze. Zajmiemy się ciekawymi zagadnieniami z zakresu psychologii sportu. Na warsztat weźmiemy prawa Yerkesa-Dodsona, krzywą uwagi, cykl Kolba…

Szkolenie poprowadzi Kpt.j. IW PZŻ Mateusz Ćwikliński

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów w przypadku zgłoszenia zbyt małej ilości uczestników.

Ahoj!

Łukasz Torma