Organizacja imprezy pn.: „Rodzinny Piknik Żeglarski”

Z przyjemnością informujemy, że 12 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszanicy została podpisana umowa na realizację imprezy pn.: „Rodzinny Piknik Żeglarski”, w ramach Projektu Grantowego pt. Działania promujące obszar Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” realizowanego wramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”. Więcej informacji dotyczących Projektu Grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady” na stronie www.lgd- zielonebieszczady.pl/